Jesteśmy bardzo dumni, że fundusz wybrał Openflow jako swoją platformę do obsługi dotacji.

Fundusz działa dwuetapowo, najpierw oceniany jest krótki komunikat dotyczący danego pomysłu przez zewnętrznych ekspertów, w oparciu o zestaw parametrów. Następnie, autorzy najlepszych projektów wypełniają dłuższe wnioski zgłoszeniowe poprzez platformę aplikacyjną Openflow, gdzie aplikujący może stworzyć i zapisać zgłoszenie. Najpierw może zapisać szkic, a potem w dowolnym momencie przesłać go do Fundacji. Później zgłoszenia są oceniane wspólnie i najlepsze z nich wygrywają wsparcie. Wszystkie wybrane projekty muszą zostać rozliczone przez Openflow.

O Fundacji DANVA

Aby dokonać przeskoku technologicznego i utworzyć nowe „zielone” miejsca pracy, sektor wodny postanowił stworzyć nowy fundusz rozwojowy. Na Walnym Zgromadzeniu DANVA – Stowarzyszenia Spółek Wodnych w Odense 28 Maja, powołano do życia fundusz, który wspiera prace rozwojowe i komunikację między spółkami wodnymi, producentami i doradcami.