Nasz autorski produkt - Platforma Openflow

Openflow stanowi elastyczne narzędzie do modelowania najbardziej wymagających procesów biznesowych. Ten wydajny pakiet narzędzi  pozwala zwiększyć efektywność organizacji kilkukrotnie, poprawiając maksymalnie każdy parametr: wydajność pracy, oszczędność czasu, usprawnienie komunikacji, zarządzanie informacją itp. Dodatkowo system jest elastyczny i otwarty na nieograniczone rozszerzanie funkcjonalności, dzięki czemu może być wdrożony praktycznie w każdej organizacji. Narzędzie jest stale rozwijane i unowocześniane, dzięki czemu klienci z każdym nowym wdrożeniem uzyskują dostęp do pojawiających się nowych aktualizacji.

Zarządzanie w biznesie jeszcze nigdy nie było tak intuicyjne, a jego efekty – tak opłacalne.

Przeprowadzone badania w instytucjach powdrożeniowych wykazały, że dzięki implementacji Openflow o 85% wzrosła wydajności pracy, wygenerowano 75% oszczędności czasu i w 69% uzyskano lepszy podgląd procesu aplikacyjnego. Jednocześnie około 66% pracowników z zadowoleniem przyznało, że praca staje się bardziej przejrzysta i dokładna, a 63% z nich stwierdziło z zaskoczeniem, że używa mniej czasu na gromadzenie dodatkowych informacji.

Potwierdzeniem jakości i profesjonalizmu jest m.in. przejście restrykcyjnych testów
i zakwalifikowanie produktu Openflow do Duńskiego Parku Naukowo-Technologicznego – Founders House (http://foundershouse.dk/),