Placówka zaufała nam i naszemu autorskiemu programowi OpenFlow, który usprawnia elektroniczny system zarządzania jednostką oraz wspomaga obsługę wniosków dotyczących dofinansowania dla wielobranżowych projektów.

Program umożliwia w prosty i szybki sposób wypełnienie i złożenie wniosku on-line na stronie stowarzyszenia, a co więcej specjalnie na prośbę zamawiającego zbudowano system tak, aby w każdym momencie możliwa była edycja składanego wniosku. Program OpenFlow jest nie tylko narzędziem, które oszczędza czas i wysiłek ludzki. OpenFlow zwiększa możliwości analityczne, przyczyniając się do poprawy wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami zarządzania w placówce.

O Realdania

To prywatne stowarzyszenie, które zostało założone 2000 r. w Danii. Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na wspieraniu projektów charytatywnych, w celu zachowania dziedzictwa architektonicznego, budowy nieruchomości, rozwój duńskiej sztuki budowlanej oraz planowania zagospodarowania przestrzennego terenu miast. Każdy właściciel nieruchomości w Danii może zostać członkiem Realdania i tym samym uczestniczyć w wyborze członków zarządu.