Fundacja Salling jest jedną z największych fundacji na terenie Danii i rocznie otrzymuje setki wniosków o dotacje.

Potrzeba sporo godzin pracy administracyjnej, by zająć się taką ilością zgłoszeń. Aby ułatwić codzienną pracę, zaproszono trzy różne firmy do złożenia propozycji w kwestii stworzenia wirtualnego systemu obsługi wniosków. Zwycięzcą zlecenia został Openflow.
Openflow zajął się cyfrową obsługą procesu aplikowania – a Fundusze Salling otrzymały platformy do zarządzania płynnością oraz komunikacją w ramach proponowanych rozwiązań. Każdy aplikujący otrzymuje indywidualny login do systemu, gdzie może sprawdzić płatności i ścieżkę audytu.

Wszystko to uczyniło działalność jednej z największych grup funduszy dobroczynnych w Danii prostszą w obsłudze i dodatkowo zoptymalizowało wykorzystanie jej zasobów.

O Fundacji Salling

Fundacja Salling za swój cel obrała sobie wspieranie organizacji kulturalnych, kościelnych, sportowych, edukacyjnych oraz charytatywnych. Beneficjentami dotacji były między innymi Muzem ARoS, Muzeum Moesgård, Teatr Aarhus.