By usprawnić przepływ informacji i uprościć obsługę wniosków, Fundacja Spar Nord zdecydowała się skorzystać z platformy Openflow, która zajmuje się cyfrową obsługą zgłoszeń.

W 2015 roku Fundacja Spar Nord otrzymał około 2,000 zgłoszeń o dotacje. A od 2016 roku pula dotacji Spar Nord wzrosła do 30 milionów Duńskich Koron. Obsługa takiej liczby wniosków wymagała dużego nakładu pracy administracyjnej. Fundacja ma strukturę scentralizowaną, co w praktyce oznacza, że rady lokalne banków procesują wnioski. W rezultacie ponad 250 użytkowników loguje się do systemu Openflow jako część procesu obsługi wniosków. W celu ułatwienia codziennej pracy, dokonano modernizacji sytemu procesowania, tak aby w 2016 roku jeszcze więcej zgłoszeń mogło zostać obsłużonych przez Openflow.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy jednolity i usystematyzowany system aplikacji, dzięki, któremu zachowujemy pełną kontrolę nad całym procesem – począwszy od złożenia wniosku, poprzez weryfikację jego poprawności, aż do wydania decyzji. Oszczędzamy masę czasu, i bawimy się przy tym świetnie.

Steffen Norgaard, Prezes Fundacji Banku Spar Nord

O Fundacji Spar Nord

Bank Spar Nord jest największym udziałowcem Fundacji Spar Nord. Środki finansowe Fundacji pochodzą z dywidend. Poprzez dotacje, te pieniądze zostają wykorzystane przy małych i dużych projektach społecznych i kulturowych.

Festiwal Artystyczny Aarhus Festuge, Muzeum ARoS, organizacja sportowa DGI oraz Duńska Szkoła Szachowa. Wszystkie te instytucje były beneficjentami dużych dotacji z Fundacji Spar Nord.