Duński Fundusz Rozwoju Technologii Wodnych do usprawnienia swojej działalności potrzebował elastycznego i prostego procesu aplikacyjnego, pozwalającego całkowicie zrezygnować z tradycyjnej formy papierowego obiegu dokumentów.

Openflow w tej roli sprawdził się doskonale. Dał pracownikom możliwość pełnej kontroli informacji, wykluczył dezorganizację pracy i całkowicie wyeliminował czas, który tracono na uciążliwe poszukiwania zagubionych dokumentów.

Już na samym początku działalności Duńskiego Funduszu, jesienią 2011 roku, złożono wnioski o wsparcie finansowe w sprawie aż 155 projektów. Wszystkie wnioski zostały bezproblemowo dostarczone poprzez OpenFlow. Kandydaci automatycznie otrzymywali wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie wniosku oraz wskazówki opisujące, jak postępować dalej.

OpenFlow obsługuje zarówno decyzje akceptacyjne jak i odmowne. Przedstawiciele wybranych projektów mogą zalogować się do systemu za pośrednictwem strony internetowej, by raportować swoje wyniki. Natomiast członkowie komisji po zalogowaniu do systemu mogą przeglądać wnioski wraz z dołączonymi dokumentami, nadawać im indywidualny symbol oraz komentować je.  Sekretariat śledzi postęp sprawy i widzi jak daleko posunęły się prace każdego z członków komisji.

Fundusz przeprocesował ponad 800 zgłoszeń przy użyciu Openflow. Platforma zwiększa wydajność pracy i redukuje czas, który poświęca się na poszukiwanie niezbędnych informacji przy zarządzaniu placówką.

O Fundacji VTUF

Duński Fundusz Rozwoju Technologii Wodnych został utworzony w 2009 roku i jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się wspieraniem projektów zwiększających efektywność, jakość dostaw oraz technologię w sektorze wody. Ponad to ważnym zadaniem funduszu jest gromadzenie, komunikowania się, rozwijanie wiedzy i doświadczenia w sprawach priorytetowych zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Wszelkie podejmowane działania i rozwiązania przyczynia się do ochrony środowiska.