Wraz z Openflow, TREFOR uzyskał platformę, która zapewnia sekretariatowi Fundacji pełną spersonalizowaną obsługę cyklu życia zgłoszeń oraz wygodną komunikację z wnioskodawcami.

Program wspomaga elektroniczny obieg dokumentów dotyczących aplikacji o dofinansowanie z dziedziny energetyki dotowanych ze środków koncernu. Fundacja zbiera zgłoszenia poprzez specjalną funkcję, która automatycznie zamyka dostęp do modułu zgłoszeniowego na podstawie wybranego zakresu dat. Po upływie terminu składania zgłoszeń, zostają one przesłane do Rady Doradczej TREFOR, która procesuje je, bazując na danym zestawie kryteriów. Moduł do aplikowania jest zoptymalizowany tak, by nawiązywał do unikalnego designu strony internetowej TREFOR.

System Openflow to bezpieczne miejsce przechowywania dokumentów, które opatrzone są odpowiednimi prawami dostępu, co daje pewność, że trafią do odpowiednich osób. Ponad to program zapewnia zwiększenie efektywności pracy poprzez poprawę komunikacji i skrócenie czasu obiegu dokumentów w jednostce, obniżenie kosztów funkcjonowania placówki oraz eliminuje jakiekolwiek pomyłki.

O TREFOR

Jedna z niewielu najnowocześniejszych firm handlowych prosperująca w Danii oraz poza granicami kraju. Oferuje bogaty wachlarz usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu ziemnego, sprzedażą i instalacją paneli słonecznych, systemów grzewczo geotermalnych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, technologii włókien, automatyki, klimatyzacji i chłodnictwa. TREFOR posiada specjalny Fundację wspomagającą projekty rozwojowe, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, biznesowe, zielonej energii itd. Fundusz Wyceniający wspiera cele wybierane każdego roku przez Radę Doradczą.